Abn logo
Oct 14 2021 @ 03:00AM

పచ్చదనాలు ఇచ్చరిల్లే పండుగను

తీరొక్క పూలతో నూరొక్క వన్నెలతో 

నేలమ్మ మెడలు మెరిసే 

పూలదండల పండుగను

సెరువుల సెంపలు సెంగలిచ్చే పండుగను 

పచ్చదనాలన్ని ఇచ్ఛరిల్లే పండుగను

సెముట సెల్లెండ్ల సేదతీర్సే పండుగను 

కూలక్కల ఆటపాటలకు కులాసా పండుగను

నాట్లేసిన నడుములు 

        నాగసరాలయ్యే పండుగను

కలుపులు కలెతీసి 

         కోతలు కోండ్రలైన సేతులు 

సత్తుపిండి అప్పాల సప్పట్ల పండుగను

మట్టి ఆడోళ్ళ పాటకు మలీద ముద్దను

తలమాసిన ఆడోళ్ళ ఆటకు తంగేడురంగును

గులాపాడోల్ల తోటకు గునుగుపూల 

                   బతుకమ్మను

ఆడిబిడ్డలంతా అవ్వ గారిండ్లకు జేరే

ఆర్తి పండుగను. 

సీటి సీరె కట్టుకున్న వూరమ్మ 

    సిబ్బిల పూలు పెట్టుకుని 

సద్దులు మూటగట్టుకొని పోయే 

          ముద్దల పండుగను.

యెనుకట ఎన్నడో వాడక్క

దొబ్బ దెచ్చిందని బతుకమ్మల నుంచి 

               దొబ్బేసి గూడెంను

దూరం జేసిన పాపం

పల్లెలు, పచ్చలు, చెరువులు, కుంటలు పూలు, 

ఆటక్కలు, పాటమ్మలు కలెగలిసిన 

                    కలిమి బతుకమ్మను.

పట్నాలు ప్రపంచమంతా వురికిచ్చినా...

గడీల గల్మలు దాటని,

ఏనాడూ నా దిక్కు సూడని, 

సెముట కన్నెరుగని సేటమ్మల  

నెత్తిమీద నెగడునై ఊరేగినా...

సంగీత సామ్రాట్‌ల

రెపరెప రాగాల్లో వూగించినా...

ఇయ్యాల బతుకమ్మ సెరువుల్నిడిసి, 

       కుంటల్నిడిసి, పచ్చల నిడిసి,

తంగేడు రంగులనిడిసి 

ఆకాశం అంచులు దాటి 

పాట రాని పట్టుచీరల్ల 

పట్టెడుసొమ్ముల కొట్టరాని

సప్పట్లల్ల డీంబాజల డీజే పాటల్ల 

మిన్ను మిట్టల్ల  

జిల్ జిల్ జిగేలైనా...

నా అసలు మూలాలు 

మురిపాల కొసలు

కూలక్కల సెమటలు, కన్నీళ్లు 

       చెరువులైన నీళ్లకాన్నే,

పని పాటక్కల ఆటవిడుపులకు 

    పూలన్నీ దిగబూసి తీర్తమయ్యే తీరొక్క 

రంగులై సెంగలిచ్చిన కాన్నే...

జూపాక సుభద్ర

ప్రత్యేకం మరిన్ని...