Abn logo

టిఫిన్స్ & స్నాక్స్

సేమియా కట్‌ లెట్‌సేమియా కట్‌ లెట్‌సేమియా పకోడిసేమియా పకోడిరాగి అటుకులతో ఆధరువులురాగి అటుకులతో ఆధరువులునల్లబెల్లం సంకటినల్లబెల్లం సంకటిమజ్జిగ సంకటిమజ్జిగ సంకటిమొక్కజొన్న అటుకులతో...మొక్కజొన్న అటుకులతో...బీట్‌రూట్‌ అటుకులతో..బీట్‌రూట్‌ అటుకులతో..అలసంద వడలుఅలసంద వడలుక్యాబేజీ వడలుక్యాబేజీ వడలుకార్న్‌ పనీర్‌ సమోసాకార్న్‌ పనీర్‌ సమోసాస్వీట్ కార్న్ వడలు (వీడియో)స్వీట్ కార్న్ వడలు (వీడియో)కంద దోశలుకంద దోశలుపనీర్‌ టిక్కాపనీర్‌ టిక్కాఆలూ బాల్స్‌ఆలూ బాల్స్‌పోహా కట్‌లెట్‌పోహా కట్‌లెట్‌ఫైబర్ ప్రోటీన్ దోశ (వీడియో)ఫైబర్ ప్రోటీన్ దోశ (వీడియో)చల్ల పునుగులు (వీడియో)చల్ల పునుగులు (వీడియో)వెజ్ శాండ్విచ్ (వీడియో)వెజ్ శాండ్విచ్ (వీడియో)శాండ్‌విచ్‌శాండ్‌విచ్‌సగ్గుబియ్యం పునుకులుసగ్గుబియ్యం పునుకులుపెసర పునుకులుపెసర పునుకులుబేక్డ్‌ వెజ్‌ బ్రొకోలిబేక్డ్‌ వెజ్‌ బ్రొకోలిపాలకూర కబాబ్స్‌పాలకూర కబాబ్స్‌పకోడిపకోడికార్న్‌ కబాబ్‌కార్న్‌ కబాబ్‌గారెలుగారెలుకార్న్‌ దోశకార్న్‌ దోశపెసరపప్పు ఇడ్లీపెసరపప్పు ఇడ్లీశొంఠి లడ్డూశొంఠి లడ్డూసెనగలు - పాలకూర సలాడ్‌సెనగలు - పాలకూర సలాడ్‌కట్‌లెట్స్‌కట్‌లెట్స్‌వెర్మిసెల్లీ బర్ఫీవెర్మిసెల్లీ బర్ఫీసేమ్యా దోశసేమ్యా దోశసేమ్యా ఇడ్లీసేమ్యా ఇడ్లీవెర్మిసెల్లీ బైట్స్‌వెర్మిసెల్లీ బైట్స్‌సేమ్యా ఉప్మాసేమ్యా ఉప్మామ్యాగీ న్యూడిల్ కట్లెట్స్మ్యాగీ న్యూడిల్ కట్లెట్స్పొటాటో లాలిపాప్స్పొటాటో లాలిపాప్స్బ్రెడ్ బజ్జీ (వీడియో)బ్రెడ్ బజ్జీ (వీడియో)టార్ట్‌ ఛాట్‌టార్ట్‌ ఛాట్‌ఫయరీ రింగ్స్‌ఫయరీ రింగ్స్‌సీకా కబాబ్స్‌సీకా కబాబ్స్‌పొటాటో లాలీపాప్స్‌పొటాటో లాలీపాప్స్‌పోహా నగెట్స్‌పోహా నగెట్స్‌అరటికాయ బజ్జీఅరటికాయ బజ్జీఉల్లిపకోడీ(వీడియో)ఉల్లిపకోడీ(వీడియో)బీట్‌రూట్ దోస(వీడియో)బీట్‌రూట్ దోస(వీడియో)మామిడికాయ సేమ్యా ఉప్మామామిడికాయ సేమ్యా ఉప్మాఉగ్గాణి (వీడియో)ఉగ్గాణి (వీడియో)పెరుగు పకోడీపెరుగు పకోడీ
Advertisement
Advertisement